Bezstresowe Usługi Księgowe - 2012.12.27 - Zmiany w systemie podatkowym 2013 - rozliczenie kasowe w podatku dochodzowym
plenfr
SZUKAJ:   

2012.12.27 - Zmiany w systemie podatkowym 2013 - rozliczenie kasowe w podatku dochodzowym


(44/12)


Z dniem 1.01.2013 następuje zmiana definicji kosztów uzyskania przychodów – z k.u.p. wyksięgowane będą koszty wynikające z faktur/rachunków niezapłaconych (bądź częściowo niezapłaconych) w ciągu 30 dni od upłynięcia terminu płatności, nie później jednak niż w ciągu 90 dni od daty wystawienia faktury. Z chwilą dokonania płatności koszty ponownie mogą być zaksięgowane jako k.u.p.

Proszę zauważyć, iż tego typu rozwiązanie powiększa de facto ilość dokumentów księgowych, o dokumenty wewnętrzne związane z rozliczeniem niezapłaconych faktur kosztowe. W niektórych przypadkach może spowodować to wzrost kosztu obsługi księgowej.

W celu zachowania ilości dokumentów na dotychczasowym poziomie (wyeliminowania konieczności księgowań dokumentów związanych z zapłatą za faktury) sugerujemy :

1. Pilnowanie poprawności faktur gotówkowych, poprzez :

  • wymaganie zamieszczenia na fakturze przez sprzedającego opisu „zapłacono gotówką” (jak wielokrotnie uczulałem opis: sposób zapłaty gotówka 0 dni nie oznacza zapłacenia faktury), Mile widziane będzie zaznaczenie opisu kolorowym markerem,                                                   lub

  • trwałe przypięcie do faktury, podpisanego przez sprzedawcę dokumentu KP (wystawia sprzedawca) lub KW (kupujący)

2. Dostarczanie faktur kosztowych zapłaconych przelewem wraz z podpiętym pod fakturę dowodem zapłaty (wyciągiem bankowym). Sugerujemy dokładne opisywanie przelewów numerem faktury, w szczególności do faktur zapłaconych częściowo.

3. Ewentualne niedostarczanie faktur kosztowych, które jeszcze nie zostały zapłacone, a istnieje podejrzenie że nie zostaną zapłacone w wymaganym terminie. Fakturę taką możemy zaksięgować po zapłaceniu, gdy będzie już miała dopięty wyciąg bankowy.

 

UWAGA !!!
1. Przyjęcie systemu kwartalnego rozliczeń znacznie upraszcza kwestie odpowiedniego dokumentowania zapłaty faktur dając nam na to więcej czasu.

2. Wybór rozliczenia podatkowego w oparciu o art. 44 ust. 6B (stałe miesięczne zaliczki przy rozliczeniu podatkowym raz do roku) zobowiązuje nas do rozliczenia płatności za koszty de facto 1 raz w roku (na koniec grudnia)

Komunikaty o możliwości i terminie wyboru powyższych systemów podatkowych zostaną umieszczone na naszej stronie www w odpowiednim czasie.

 

 

 

drukuj  
copyright: Okulscy Księgowość Sp.z o.o. Mapa strony  |  Noty prawne  |  Polityka prywatności JW Web Development